Αρριανά

Κατοικημένη περιοχή Αρριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αρριανά

Αρριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.081310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.694940000000

Κοντά σε Αρριανά (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Αρριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Arriana, Arrianá, Kozlukebir, Kuzlu Kebir, Kuzlú Kebír, Αρριανά

Αρριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1158 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Arriana or Arrianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work