Μελισόρεμα

Ποτάμι ή ρέμα Μελισόρεμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Μελισόρεμα

Μελισόρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.095670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.715670000000

Κοντά σε Μελισόρεμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μελισόρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Balderan Ai Rema, Balderan Remma, Balderán Rémma, Balderán Áï Réma, Balteran Chai Rema, Balterán Cháï Réma, Melisorema, Melisórema, Μελισόρεμα

Μελισόρεμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melisorema or Melisórema is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land