Ασφεντιλιάς

Όρος Ασφεντιλιάς

Χάρτης Όρος Ασφεντιλιάς

Ασφεντιλιάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 34.995050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.213460000000

Κοντά σε Ασφεντιλιάς (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ασφεντιλιάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Asfendhilia, Asfendhiliá, Asfendilia, Asfendiliá, Asfentilias, Asfentiliás, Ασφεντιλιάς

Ασφεντιλιάς, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Asfentilias or Asfentiliás is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more