Μεσοχωριό

Κατοικημένη περιοχή Μεσοχωριό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσοχωριό

Μεσοχωριό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.014460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.208300000000

Κοντά σε Μεσοχωριό (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσοχωριό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesochorio, Mesokhorio, Mesokhorion, Mesokhorió, Mesokhórion, Μεσοχωριό

Μεσοχωριό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesokhorion or Mesokhórion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work