Αθαμάνιον

Κατοικημένη περιοχή Αθαμάνιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αθαμάνιον

Αθαμάνιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.377670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.214890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αθαμάνιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Athamanio, Athamanion, Athamánio, Athamánion, Lipson, Lipsón, Loupsisla, Loupsísla, Αθαμάνιο, Αθαμάνιον

Αθαμάνιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 374 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Athamanio or Athamánio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work