Κουβέλιον

Κατοικημένη περιοχή Κουβέλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουβέλιον

Κουβέλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.357920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.214610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουβέλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouveli, Kouvelion, Kouvéli, Kouvélion, Κουβέλι, Κουβέλιον

Κουβέλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouveli or Kouvéli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work