Δαφνωτή

Κατοικημένη περιοχή Δαφνωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δαφνωτή

Δαφνωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.400610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.022110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δαφνωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dafnoti, Dafnotí, Dhafnoti, Dhafnotí, Δαφνωτή

Δαφνωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 85 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dafnoti or Dafnotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work