Γουριανά

Κατοικημένη περιοχή Γουριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γουριανά

Γουριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.414310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.034280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γουριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gouriana, Gourianá, Yeoryiana, Yeoryiána, Γουριανά

Γουριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gouriana or Gourianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work