Διάσελλα

Κατοικημένη περιοχή Διάσελλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Διάσελλα

Διάσελλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.359380000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.905620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Διάσελλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Diasella, Διάσελλα

Διάσελλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dhiasela or Dhiásela is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work