Σύρριζο

Κατοικημένη περιοχή Σύρριζο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σύρριζο

Σύρριζο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.369680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.912660000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σύρριζο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sirrizon, Sirtzi, Sirtzion, Syrrizo, Sírrizon, Sírtzi, Sírtzion, Σύρριζο

Σύρριζο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sirrizon or Sírrizon is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work