Διδαχαίικα

Κατοικημένη περιοχή Διδαχαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Διδαχαίικα

Διδαχαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.117060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.627670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Διδαχαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhidhakhaiika, Dhidhakhaíika, Didachaiika, Didachaíika, Gournokoumaseika, Gournokoumaséïka, Διδαχαίικα

Διδαχαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Didachaiika or Didachaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work