Θωμαίικα

Κατοικημένη περιοχή Θωμαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θωμαίικα

Θωμαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.104170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.606080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θωμαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Thomaiika, Thomaíika, Thomeika, Thoméïka, Θωμαίικα

Θωμαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Thomaiika or Thomaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work