Δήλησο

Κατοικημένη περιοχή Δήλησο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δήλησο

Δήλησο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.207060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.190990000000

Κοντά σε Δήλησο (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Δήλησο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Diliso, Δήλησο

Δήλησο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 28 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Diliso or Díliso is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work