Βαθύρεμα

Κατοικημένη περιοχή Βαθύρεμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαθύρεμα

Βαθύρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.207720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.212860000000

Κοντά σε Βαθύρεμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαθύρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsoutaioi, Tsoutaíoi, Tsoutsaioi, Tsoutsaíoi, Vathirrevma, Vathyrema, Vathírrevma, Βαθύρεμα

Βαθύρεμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathyrema or Vathyrema is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work