Εκκλησιά

Κατοικημένη περιοχή Εκκλησιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Εκκλησιά

Εκκλησιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.149700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.255730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Εκκλησιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ekklisia, Ekklisiá, Εκκλησιά

Εκκλησιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ekklisia or Ekklisiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work