Πάνω Εκκλησιά

Κατοικημένη περιοχή Πάνω Εκκλησιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πάνω Εκκλησιά

Πάνω Εκκλησιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.149490000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.263290000000

Κοντά σε Πάνω Εκκλησιά (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πάνω Εκκλησιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pano Ekklisia, Páno Ekklisiá, Πάνω Εκκλησιά

Πάνω Εκκλησιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pano Ekklisia or Páno Ekklisiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work