Εξωμύτης

Κατοικημένη περιοχή Εξωμύτης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Εξωμύτης

Εξωμύτης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.333480000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.441740000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Εξωμύτης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Exomytis, Εξωμύτης

Εξωμύτης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Exomytis or Exomytis is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work