Χοιροσπήλια Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Χοιροσπήλια Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Χοιροσπήλια Ρέμα

Χοιροσπήλια Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.343740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.432780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χοιροσπήλια Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chirospilia Brook, Choirospilia Rema, Choirospília Réma, Χοιροσπήλια Ρέμα

Χοιροσπήλια Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Choirospilia Rema or Choirospília Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land