Φιγαλεία

Κατοικημένη περιοχή Φιγαλεία

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φιγαλεία

Φιγαλεία Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.399140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.841980000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φιγαλεία (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Figaleia, Figaleía, Figalia, Figália, Pavlitsa, Pavlitza, Pavlítsa, Pávlitza, Φιγαλεία

Φιγαλεία, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Figaleia or Figaleía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work