Κυψέλη

Κατοικημένη περιοχή Κυψέλη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυψέλη

Κυψέλη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.385950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.856710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυψέλη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bizon, Bizón, Kypseli, Kypséli, Κυψέλη

Κυψέλη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kypseli or Kypséli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work