Φίλια

Κατοικημένη περιοχή Φίλια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φίλια

Φίλια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.271920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.010070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φίλια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Filia, Fília, Φίλια

Φίλια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Filia or Fília is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work