Οιχαλία

Κατοικημένη περιοχή Οιχαλία

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Οιχαλία

Οιχαλία Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.254170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.998470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Οιχαλία (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ali Tselepi, Alichelepi, Alichelepí, Alí Tselepí, Oichalia, Oichalía, Oikhalia, Oikhalía, Οιχαλία

Οιχαλία, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Oichalia or Oichalía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work