Φώσταινα

Κατοικημένη περιοχή Φώσταινα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φώσταινα

Φώσταινα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.080860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.591060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φώσταινα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fastena, Fostaina, Fóstaina, Φώσταινα

Φώσταινα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fostaina or Fóstaina is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work