Γαναδέ

Λόφος Γαναδέ

Χάρτης Λόφος Γαναδέ

Γαναδέ Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.391050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.239070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γαναδέ (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ganade, Ganadhe, Ganadhé, Ganadé, Γαναδέ

Γαναδέ, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ganade or Ganadé is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m