Γκολφάριον

Κατοικημένη περιοχή Γκολφάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γκολφάριον

Γκολφάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.375240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.282800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γκολφάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gkolfari, Gkolfarion, Gkolfári, Gkolfárion, Golfarion, Golfárion, Gorfari, Gorfári, Nkolfari, Nkolfarion, Γκολφάρι, Γκολφάριον

Γκολφάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 101 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gkolfari or Gkolfári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work