Κάψαλα

Κατοικημένη περιοχή Κάψαλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάψαλα

Κάψαλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.385260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.258060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάψαλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapsala, Kápsala, Κάψαλα

Κάψαλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 56 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapsala or Kápsala is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work