Γλυκόρριζο

Κατοικημένη περιοχή Γλυκόρριζο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γλυκόρριζο

Γλυκόρριζο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.128060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.006110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γλυκόρριζο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Glykorizo, Glykorrizo, Glykorrizon, Glykórrizo, Glykórrizon, Γλυκόριζο, Γλυκόρριζο

Γλυκόρριζο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 325 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Glykorrizo or Glykórrizo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work