Αμφιθέα

Κατοικημένη περιοχή Αμφιθέα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αμφιθέα

Αμφιθέα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.130760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.040690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αμφιθέα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Amfithea, Amfithéa, Αμφιθέα

Αμφιθέα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 330 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Amfithea or Amfithéa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work