Γορίτσα

Κατοικημένη περιοχή Γορίτσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γορίτσα

Γορίτσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.581670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.918830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γορίτσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Goritsa, Gorítsa, Gourista, Goúrista, Γορίτσα

Γορίτσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 289 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Goritsa or Gorítsa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work