Κολωνιάτιον

Κατοικημένη περιοχή Κολωνιάτιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κολωνιάτιον

Κολωνιάτιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.578030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.887750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κολωνιάτιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koloniates, Koloniati, Koloniation, Koloniátes, Koloniáti, Koloniátion, Κολωνιάτι, Κολωνιάτιον

Κολωνιάτιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 77 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koloniati or Koloniáti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work