Χάμπαθα

Κατοικημένη περιοχή Χάμπαθα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χάμπαθα

Χάμπαθα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.357980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.220650000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χάμπαθα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Champatha, Χάμπαθα

Χάμπαθα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Khambatha or Khámbatha is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work