Κεφάλα

Όρος Κεφάλα

Χάρτης Όρος Κεφάλα

Κεφάλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.366450000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.193930000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεφάλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kefala, Kefala Vrison, Kefála, Kefála Vrisón, Κεφάλα

Κεφάλα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kefala or Kefála is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more