Χανάκια

Κατοικημένη περιοχή Χανάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χανάκια

Χανάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.725390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.368670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χανάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chanakia, Chanákia, Khanakia, Khanákia, Χανάκια

Χανάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chanakia or Chanákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work