Χανδράς

Κατοικημένη περιοχή Χανδράς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χανδράς

Χανδράς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.081290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.098980000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χανδράς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chandras, Chandrás, Khandhra, Khandra, Khandras, Khandrá, Khandrás, Χανδράς

Χανδράς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chandras or Chandrás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work