Παππαγιαννάδες

Κατοικημένη περιοχή Παππαγιαννάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παππαγιαννάδες

Παππαγιαννάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.092980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.071730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παππαγιαννάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Papayiannadha, Papayiannádha, Pappagiannades, Pappagiannádes, Pappayiannadha, Pappayiannadhes, Pappayiannádha, Pappayiannádhes, Παππαγιαννάδες

Παππαγιαννάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pappagiannades or Pappagiannádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work