Χαβαλάς

Όρος Χαβαλάς

Χάρτης Όρος Χαβαλάς

Χαβαλάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.694610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.883380000000

Κοντά σε Χαβαλάς (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαβαλάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chavalas, Chavalás, Khavalas, Khavalás, Χαβαλάς

Χαβαλάς, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 521 μ.

Chavalas or Chavalás is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more