Παππαδιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Παππαδιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παππαδιάνικα

Παππαδιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.715560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.862270000000

Κοντά σε Παππαδιάνικα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Παππαδιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Papadhianika, Papadhiánika, Pappadhianika, Pappadhiánika, Pappadianika, Pappadiánika, Παππαδιάνικα

Παππαδιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pappadianika or Pappadiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work