Χηρόκαμπος

Κατοικημένη περιοχή Χηρόκαμπος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χηρόκαμπος

Χηρόκαμπος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.675530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.794420000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χηρόκαμπος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chirokampos, Xerokambos, Xerókambos, Xirokambos, Xirokampos, Xirókambos, Xirókampos, Χηρόκαμπος

Χηρόκαμπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xirokampos or Xirókampos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work