Νεμούτα

Κατοικημένη περιοχή Νεμούτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νεμούτα

Νεμούτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.700940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.791890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νεμούτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Demouta, Demoúta, Nemouta, Nemoúta, Νεμούτα

Νεμούτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nemouta or Nemoúta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work