Χουδέτσι

Κατοικημένη περιοχή Χουδέτσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χουδέτσι

Χουδέτσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.193100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.178520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χουδέτσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Choudetsi, Houdetsi, Χουδέτσι

Χουδέτσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Khoudhetsion or Khoudhétsion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work