Μελέσες

Κατοικημένη περιοχή Μελέσες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μελέσες

Μελέσες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.194430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.202120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μελέσες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Melesai, Meleses, Melesses, Melésai, Melésses, Μελέσες

Μελέσες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melesai or Melésai is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work