Χουστουλιανά

Κατοικημένη περιοχή Χουστουλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χουστουλιανά

Χουστουλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.033660000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.936830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χουστουλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Choustouliana, Choustoulianá, Khoustouliana, Khoustoulianá, Χουστουλιανά

Χουστουλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Choustouliana or Choustoulianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work