Πεδιάδα Μεσαράς

Πεδιάδα Πεδιάδα Μεσαράς

Χάρτης Πεδιάδα Πεδιάδα Μεσαράς

Πεδιάδα Μεσαράς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.036370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.909280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεδιάδα Μεσαράς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesara, Messara, Messára, Pedhias Mesaras, Pedhiás Mesarás, Pediada Mesaras, Pediáda Mesarás, Πεδιάδα Μεσαράς

Πεδιάδα Μεσαράς, Επίπεδη έκταση γης

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pediada Mesaras or Pediáda Mesarás is Plain, an extensive area of comparatively level to gently undulating land, lacking surface irregularities, and usually adjacent to a higher area