Ηλιόκαλη

Κατοικημένη περιοχή Ηλιόκαλη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ηλιόκαλη

Ηλιόκαλη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.617580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.967500000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ηλιόκαλη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Iliokali, Iliókali, Ηλιόκαλη

Ηλιόκαλη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 524 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Iliokali or Iliókali is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work