Κοντινοί

Κατοικημένη περιοχή Κοντινοί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοντινοί

Κοντινοί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.590830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.971670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοντινοί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kondinoi, Kondinous, Kondinoí, Kondínous, Kontinoi, Kontinoí, Κοντινοί

Κοντινοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontinoi or Kontinoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work