Ηλιοκέντημα

Κατοικημένη περιοχή Ηλιοκέντημα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ηλιοκέντημα

Ηλιοκέντημα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.949310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.788590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ηλιοκέντημα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Heliokentima, Iliokentima, Ηλιοκέντημα

Ηλιοκέντημα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1405 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Iliokentima or Iliokentima is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work