Άβατον

Κατοικημένη περιοχή Άβατον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άβατον

Άβατον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.962790000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.804410000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άβατον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Avato, Avaton, Ávato, Ávaton, Άβατο, Άβατον

Άβατον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1357 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Avato or Ávato is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work