Ιτιά

Κατοικημένη περιοχή Ιτιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ιτιά

Ιτιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.695130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.413770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ιτιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Itia, Ιτιά

Ιτιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Itia or Itiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work