Κακουρέικα

Φάρμα Κακουρέικα

Χάρτης Φάρμα Κακουρέικα

Κακουρέικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.718450000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.453770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κακουρέικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες:

Κακουρέικα, Περιοχή με αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kakoureika or Κακουρέικα is Forest, an area dominated by tree vegetation