Καλύβια

Κατοικημένη περιοχή Καλύβια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλύβια

Καλύβια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.885960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.364630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλύβια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalyvia, Καλύβια

Καλύβια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalivia or Kalívia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work